24 jan 2023

Deze blogpost vertelt je over Scope 9 en Scope 10. Je leert wat de verschillen zijn en welke beter is. Maar voordat we ons in het onderwerp verdiepen, moet u enkele veelgebruikte termen in de industrie begrijpen. Laten we ze eerst uitleggen.

Wat is de NEN3140 veiligheidsnorm?

NEN 3140 is een veiligheidsnorm. Hij wordt alleen in Nederland veel gebruikt. Het is een Nederlandse norm voor elektrische veiligheid op de werkplek. Het bevat eisen en richtlijnen voor de selectie, installatie, inspectie en het onderhoud van elektrische apparatuur en systemen.

De norm is van toepassing op alle soorten werkplekken, waaronder kantoorgebouwen, fabrieken, ziekenhuizen en scholen. De norm heeft betrekking op zowel vaste als draagbare elektrische apparatuur en bevat ook eisen voor elektrische installaties in gevaarlijke gebieden.

NEN3140 is een onafhankelijke norm. SCIOS beheert deze op grote schaal. SCIOS is een bedrijf dat systemen ontwerpt voor machine-installaties en inspecties.

Verschil tussen Scope 8 en Scope 9

Scope 8 Scope 9
Wat is Scope 8?
De Scope 8 veiligheidsinspectie voorkomt ongelukken door de kans op contact, brand en storingen te verkleinen.;Het is gebaseerd op de NEN3140 veiligheidsnorm en we voeren het regelmatig uit om iedereen veilig te houden.
Wat is Scope 9?

De Scope 9-inspectie controleert of we de apparatuur correct gebruiken. Wanneer de installatie van apparatuur van invloed is op de veiligheid, voeren we Scope 9-inspecties uit.

Eenvoudig gezegd behandelen we de elektrische installatie in scope 8, terwijl we de elektrische apparatuur die al in gebruik is in scope 9 behandelen.

Voordelen Scope 8

De inspectie omvat een visuele inspectie van alle elektrische installaties en apparatuur. Ze omvat een controle van de algemene toestand van de installatie. 

Bijvoorbeeld de dichtheid van de elektrische aansluitingen en de goede werking van de veiligheidsvoorzieningen.

Voordelen Scope 9

Scope 9 inspectie omvat de controle van apparaten op aangewezen tijdstippen. Wij doen de eerste Scope 9 inspectie van elektrische apparatuur voordat deze wordt geïnstalleerd.

Daarna, wanneer de apparatuur werkt, doen we opnieuw een inspectie om ervoor te zorgen dat de apparatuur goed en veilig werkt. Daarna inspecteren we alleen volgens het apparaat, behalve wanneer we de apparatuur naar een andere plaats verplaatsen of vervangen.

Wat houdt Scope 8 in?

Scope 8 gaat over elektrische installaties. Een inspecteur doet Scope 8 inspecties.

Inspecteurs onderzoeken uw meterkast visueel en thermografisch als onderdeel van een scope 8 inspectie. Ze kijken of er mogelijk brandgevaar is. Na afloop van de inspectie krijgt u een duidelijk rapport met de ontdekte gebreken of problemen. In dit rapport wordt ook vermeld welke problemen het eerst moeten worden verholpen.

Wat houdt Scope 9 in?

Scope 9 gaat over elektrische arbeidsmiddelen. Een inspecteur doet Scope 9 inspecties.

Wij rekenen elektrisch gereedschap tot toepassingsgebied 9 omdat het gaat om alle voorwerpen met stekkers. De inspecteur voert naast een visuele controle van de arbeidsmiddelen verschillende maatregelen en tests uit. Hij geeft u tijdens het onderzoek advies over hoe u de apparaten veilig kunt bedienen.

Hoe vaak doen we Scope 8 inspecties?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in uw NEN 3140 bepaalt hoe vaak u SCIOS Scope 8 moet doen. 

Een Scope-inspecteur zal u de frequentie van deze controles adviseren. Vaak gebeurt dit met Scope 8 om de drie tot vijf jaar.

Hoe vaak doen we Scope 9 inspecties?

RI & E-normen bepalen de inspectietijd van Scope 9. Verschillende soorten apparatuur vereisen verschillende criteria voor de inspectietijd. Die vindt u op de verpakking van de apparatuur.

Sommige apparatuur heeft maandelijkse Scope 9 inspecties nodig, terwijl andere jaarlijkse beoordelingen vereisen. Ook kunnen we sommige apparaten langer dan een jaar laten staan, volgens de richtlijnen van hun handleiding.

Waarom hebben we een Scope 8 inspectie nodig?

De Scope 8 inspectie zorgt ervoor dat we de gevaren van de elektrische installatie tot een minimum beperken, zodat we de apparatuur veilig kunnen gebruiken.

Met behulp van deze keuring voorkomt u potentiële schade in de toekomst. Ook verhoogt u de bedrijfszekerheid door mogelijke storingen te beperken.

Waarom hebben we een Scope 9 inspectie nodig?

Wij doen dit om veilig te zijn voor het geval dat apparatuur verslijt, veroudert of verslechtert als gevolg van het gebruik of externe factoren.

Je kunt het relateren aan normale dagelijkse instrumenten zoals een kachel. U controleert of de leidingen geen gas lekken. Dit over het hoofd zien kan ernstige gevaren opleveren. 

Op dezelfde manier zorgen Scope 9 inspecties ervoor dat elektrische apparaten geen problemen veroorzaken in fabrieken.

Wat kost een Scope 8 inspectie?

Elk project heeft andere kosten voor de Scope 8 inspectie. Scope 8 gaat over elektrische installatie. Daarom variëren de kosten ervan als de plaats waar de elektrische installatie moet worden gedaan groot of klein is. Hoe groter de plaats, hoe meer de prijs.

Ook vereisen sommige plaatsen complexere elektrische installaties, ondanks dat ze klein zijn. Bijvoorbeeld, wetenschappelijke laboratoria. Dus in dergelijke gevallen varieert het budget ook.

Het aantal verdeelinrichtingen (primaire en secundaire verdelers) beïnvloedt ook de prijs.

Wat kost een Scope 8 inspectie?

De Scope 9 inspectie is minder duur dan Scope 8. Daar zijn twee redenen voor. 

Ten eerste kost het minder tijd dan Scope 8 omdat het om pure inspectie gaat en niet om installatie.

Ten tweede is de apparatuur (draad, meterkast, enz.) al geïnstalleerd, wat betekent dat deze perfect werkt. 

Dus nogmaals, het enige wat we moeten doen is ervoor zorgen dat het goed werkt. En dat vereist alleen inspecties en zelden reparaties als de apparatuur niet goed werkt.

Hoe krijgt u Scope 8 en Scope 9 inspecties voor uw huis of werkplek?

Een gecertificeerd elektrotechnisch inspectiebedrijf kan zijn klanten uitgebreide diensten aanbieden. Ze voldoen aan de hoogste normen in de industrie. Bij Project Team hebben wij een team van deskundigen en zij zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Dat is wat wij van Project Team bieden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over wat wij voor u kunnen doen.

Evacuation plans, smoke detector and manual call point on white